Servis  Záchrana a obnova dat  Příčiny poškození disku

Hlavní příčiny, které mohou vést k poškození pevného disku a ztrátě dat.

Jakákoli porucha pevného disku může vést k poškození a ztrátě všech na něm uložených informací. Ani tato katastrofická situace však není beznadějná. Ve většině případů z poškozeného nebo nefunkčního pevného disku můžeme ztracená data obnovit částečně nebo úplně. V našem případě popíšeme hlavní příčiny, které mohou vést k poškození pevného disku.

Pevný disk „HDD“

Všude nás obklopují různá počítačová zařízení. Používáme je k provádění různých činností a úkolů, výpočtů, zpracováván dat, k zábavě, vyhledávání informací, programování, pořizování dat, uschovávání dat, sdílení dat, k vytvoření dokumentů a pro komunikaci s dalšími stroji. Mezi nejčastější zařízení, která uživatelé denně používají a která nám pomáhají při provádění různých činností, patří osobní telefony, tablety, počítače a notebooky. Vzhledem k vysoké rychlosti zpracování dat, výkonným grafickým procesorům, objemným ukládáním informací a vysokému celkovému výkonu je jejich pomoc neocenitelná při provádění různých vysoce náročných operací. Jejich hlavní funkcí je však zpracování, výměna a bezpečné uložení důležitých informací a také přístup k uloženým informacím, kdykoli na vyžádání uživatele. Za kontrolu počítačového zařízení, jeho plnohodnotného fungování a také za bezpečné využití a správu informací, odpovídá speciální software. Nejrozšířenějším programem na světě je prozatím operační systém Windows od společnosti Microsoft, který s lehkostí provádí plnohodnotnou správu zařízení, zpracovává a chrání jakékoliv informace uživatele.

Hlavním prvkem osobního počítače nebo notebooku zodpovědného za bezpečné ukládání veškerých dat uživatele je pevný disk „HDD“. Ať už používáte externí pevné disky nebo interní, mají největší kapacitu, oproti jiným zařízením pro ukládání dat, což je zárukou jejich neobyčejné popularity a rozsáhlého uplatnění. Není divu, že v případě poškození pevného disku, všechny informace, které jsou na něm se stávají pro uživatele nedostupnými. Nejdůležitější uživatelská data mohou být ztracena a na jejichž znovupořízení nebo vytvoření bude potřeba vynaložit mnoho času a sil. Ovšem některá data znovu pořídit není možné, třeba osobní fotografie a videa z uplynulých dovolených a dříve navštívených míst.  I když situace vypadá neřešitelná, je velká šance, že ztracená data z vadného disku půjdou obnovit.

Přehled pevných disku

Než se začne s popisem možných příčin, které mohou vést k závadě nebo poškození pevného disku, je nutné se podrobněji věnovat popisu diskového zařízení, aby bylo možné lépe porozumět podstatě problémů.

Pevný disk HDD (jinými slovy uložiště na pevných magnetických discích) představuje mechanické paměťové úložné zařízení, jehož hlavními funkcemi jsou zaznamenávání a ukládání různých uživatelských informací. Například různé fotografie a snímky, obchodní a osobní dokumenty, hudba, videonahrávky, e-mailové zprávy, projekty a prezentace, vědecké a literární studia a díla, hry apod.

Pevný disk je jedním z nejkřehčích prvků počítače. Je to dáno jeho konstrukcí. Jakkoli se výrobci snaží tuto křehkou konstrukci chránit, k poškození disku může dojit pouhým lehkým bouchnutím, pádem a dokonce i jemným zatřepáním disku. Hlavními uzly pevného disku jsou skleněné nebo hliníkové pevné desky (magnetické disky), potažené vrstvou speciálního materiálu, určené přímo pro ukládání dat. Zápis a čtení jakýchkoliv informací se odehrává prostřednictvím speciálních čtecích hlaviček, které se při práci nedotýkají desek, vznáší se na vzduchovém polštáři těsně nad povrchem, ve vzdálenosti řádově mikrometrů, čímž se zvyšuje životnost pevného disku. Rychlost otáčení disků až 10 000 otáček za minutu. Obsluhu a plnou kontrolu nad všemi základními funkcemi pevného disku provádí elektronická řídící deska. Kombinace těchto uvedených základních položek umožňuje disku ukládat, zapisovat a číst libovolná data podle přání uživatele, dlouhou dobu.

Mějte bezpečnostní kopii svých údajů

Pevné disky jsou dostatečně spolehlivé, ale disponují určitou životností. A čím blíže je konec životnosti disku, tím vyšší je pravděpodobnost, že se pevný disk pokazí nebo přestane fungovat. Přesto i v takové situaci, kdy disk přestane fungovat, existují způsoby, jak obnovit data uložená na něm. A proto, vzhledem k tomu, že Váš disk se může pokazit, zejména pokud existují varovné signály, které popíšeme později, je třeba vytvořit záložní kopii disku, například na externím paměťovém zařízení. Nebo použijte některý z možných způsobů zálohování do cloudového úložiště. Tato metoda je velmi výhodná, protože Vám umožňuje ušetřit spoustu času v případě neočekávaného selhání Vašeho pevného disku a zároveň Vám poskytuje přístup k Vašim datům kdykoli a z jakéhokoli počítačového zařízení.

Vytvoření a uložení takovéto záložní kopie může mít i přes to některé nedostatky. Při ukládání dat na jiné zařízení totiž vzniká riziko, že by mohla být rovněž mimo provoz, stejně jako Vaše hlavní úložiště. Ale pravděpodobnost, že obě zařízení (úložiště) budou současně nepoužitelná, je však velmi malá. Navíc je při výběru úložného zařízení potřeba počítat s tím, aby mělo k dispozici značný vnitřním objemem, vždyť množství dat používaných uživatelem stále roste.

V případě ukládání záložní kopie s daty na virtuální cloudové úložiště vždy vzniká riziko přístupu k nim třetím osobám, ztráty v důsledku virového útoku nebo hackování. Proto takový způsob přijde vhod jen v případě, že si uživatel je plně jist bezpečným uchováním svých dat nebo je přesvědčen o bezpečnosti poskytovatele uložiště a neobává se, že by mohly být jeho data ukradeny podvodníkem. Nicméně mít vždy někde záložní kopii důležitých dát se vyplatí a u obzvlášť důležitých dat je vytvoření záložní kopie nutné a nezbytné.

 

Možné známky a náznaky, které předchází před poškozením pevného disku

Při vzniku určitých známek a příznaků, můžeme předem zjistit budoucí závady a selhání pevného disku a připravit se na to, zabezpečit svá data vytvořením záložní kopie a uložením důležitých dat na jiné úložné zařízení. Níže popisujeme několik základních příznaků chování disku, kterým byste měli věnovat pozornost:

Pomalá přístupová doba - moderní počítače mají velmi rychlé procesory, takže otevření složky nebo smazání určitých souborů netrvá dlouho. Pokud procesy v počítači probíhají pomalu a výkon počítače klesá, pak je velká pravděpodobnost, že Váš disk obsahuje poruchu a v brzké době přestane fungovat.

Počítač vytuhává a restartuje se - pokud se na Vašem počítači pravidelně zobrazuje modrá obrazovka nebo se při spuštění restartuje, může to znamenat problém s diskem.

Mizející data – když na osobním počítači zmizí data nebo uživatel nemůže uložit dokumenty, může to znamenat, že se Váš disk snaží poškození napravit, a měli byste přemýšlet o uložení všech dat, než se disk úplně pokazí. Nebo mohou existovat i jiné příčiny, například účinky škodlivých programů malwaru (virů), které mohou také vést k poruše disku.

Podivné zvuky - někdy uživatelé mohou slyšet podivné zvuky, které mohou signalizovat, že je Váš disk poškozen, a je nutné okamžitě přestat tento disk používat, aby nedošlo ještě k většímu poškození dat. V tomto případě je další použití takového disku nepřijatelné a doporučujeme disk odnést do odborného servisu.

 

Předběžné kroky a diagnostika

Jakmile narazíte na jakékoliv známky upozorňující na možné selhání čí poškození pevného disku, je třeba provést řadu činností a kroků pro snížení rizika trvalé a někdy i nenávratné ztráty dat uložených na tomto disku.

Jako první je důležité určit, zda se skutečně jedná o vadu pevného disku, se kterou se uživatel setkal. Proto je nutné přestat používat počítač a vypnout ho. I když uživatel přímo nepřistupuje na disk, operační systém může sám nezávisle vykonávat různé činnosti a zaznamenávat různá data na systémový disk, například systémová data, data registru, dočasné soubory atd. Někdy i velmi malé změny mohou stačit k tomu, abyste o potřebná data navždy přišli.

Dalším krokem je vymontování problematického pevného disku a připojení jej k jinému funkčnímu osobnímu počítači jako další diskově jednotky. Pokuste se připojit pevný disk samostatným kabelem nebo použijte univerzální adaptér. Pokud jiný počítač nemáte, vezměte si náhradní pevný disk, o kterém jste si jisti, že funguje a vložte ho na místo svého disku, jehož funkčnost chcete ověřit. Nainstalujte operační systém na nový disk a použijte jej jako hlavní a poté připojte svůj testovaný disk.

Pokud stav Vašeho pevného disku bude v pořádku a Vy budete mít plný přístup k jeho obsahu, je pravděpodobné, že problém souvisí s jiným zařízením, například kabely nebo porty v počítači. Zkuste vyměnit poškozené kabely za nové a znovu připojte pevný disk pro jistotu k jinému konektoru. Pokud pevný disk na Vašem počítači nefunguje, ale na ostatních ano, tak pravděpodobně se jedná o poruchu základní desky počítače a je nutno provést technickou kontrolu osobního počítače jako celku.

Příčiny poškození pevného disku a případné způsoby jejich nápravy

Existuje mnoho situací, jejichž výsledkem je poškození disku. Váš osobní počítač funguje normálně, ale jednoho dne najednou se náhle zastaví a nejde spustit, nemáte přístup k souborům a složkám. Ať se však bez ohledu na to co se stane, existují dva hlavní důvody, které mohou vést k selhání pevného disku, buď mechanické poškození disku, nebo porucha následkem logického selhání. Každý z důvodů kombinuje několik druhů závad, typů poruch, na které se podíváme dále.

Mechanické poškození

Toto obecné poškození zahrnuje tři hlavní typy poruch:

Poškození elektronické řídicí desky: Taková porucha vede ke ztrátě přístupu na pevný disk. V takovém případě budou pravděpodobně všechna data zcela zachována nebo může dojít k poškození pouze malé části Vašich dat. Vadnou řídicí desku s obvody můžeme opravit výměnou vadných součástek nebo ji nahradit jinou stejnou řídící deskou. Je však třeba mít na paměti, že elektronická řídicí deska musí být naprosto kompatibilní, nebo stejná jako původní deska, to znamená, že musí odpovídat základním parametrům, například model, řada, verze firmwaru atd. Také je potřeba přenést na novou elektronickou desku veškeré informace z původní desky.  Potom lze disk znovu použít.

Hardwarové mechanické závady uvnitř podtlakové komory: Většinou doprovázeno trháním nebo štěpením hlav, ničením ložisek a motorků, což by následně mohlo vést k poškození magnetických ploten s daty. Někdy může dojít k zablokování v parkovací oblasti nebo k poškození přístupu hlavových bloků do určitých sektorů, nebo poškození hlavičky zablokuje přístup k určitým sektorům. Při takové poruše se pevný disk zpravidla nespustí a není detekován základním systémem „BIOS“ počítače.

Pro obyčejného uživatele vzniklé závady bude prakticky nemožné vyřešit doma v domácích podmínkách, vždyť i mikročástice prachu, které se dostanou na magnetické datové desky při otevření disku, mohou vést k jeho definitivní nenávratné závadě a ztrátě dat.

Poškození vnitřních magnetických desek pevného disku: Jedná se o typ poškození v důsledku hardwarových problémů popsaných v předchozí části. Většinou se poškození projevuje ve vzniku škrábanců nebo „BAD-bloků“ - poškozené oblasti nepřístupné pro čtení dat. V důsledku toho končí možnosti skrytého přesměrování sektorů. Pokud tedy poškozený sektor obsahuje informace o struktuře, pak zaniká odpovídající úroveň softwarové struktury disku, pokud je soubor – pak se soubor stává nedostupným.

Pokud taková situace nastane a Vy nemáte dostatečné znalosti, zkušenosti a vybavení pro provedení opravy takto mechanicky poškozeného disku, je nezbytné se obrátit na specializovanou laboratoř pro obnovu ztracených dat a opravu poškozených disků.  Jakákoliv neopatrná činnost může vést k úplné ztrátě dat bez možnosti jejich obnovení zpět.  Náš odborný servis disponuje specializovaným vybavením a má dostatečně kvalifikovaný personál, aby získával informace z takto poškozených disků.

Porucha kvůli logickému selhání

Při logickém výpadku dochází k závadě na softwarové úrovni, kdy z určitého důvodu dochází k vymazání dat uživatele nebo interních informací zodpovědných za plnohodnotné fungování systému. Při tomto typu poruchy pevný disk nevydává podivné zvuky, ale nebude se spouštět a neumožní Vám přístup k tam uloženým datům. Jsou ovšem v tomto případe způsoby, metody a specializované profesionální software s pomocí, kterých se dají zachránit ztracená data.

Hlavní příčiny softwarového selhání pevného disku jsou:

Poškození systémového souborů: Taková závada je podle svých charakteristik velmi podobná poškození obsahu hlavního spouštěcího záznamu, s tím rozdílem, že přístup k oddílu bude uzavřen, nebo jej systém označí jako nepřidělený. V důsledku toho nebude celý obsah takové sekce k dispozici. Někdy řešení problémů se systémem souborů problém nevyřeší a část dat se zobrazí jako ztracené logické řetězce. Metodika obnovy dat při logické podobě poškození pevného disku spočívá v použití profesionálního softwaru pro obnovu dat s pomocí kterého lze obnovit smazaný oddíl pevného disku, ztracená data po formátování či odstranění logického oddílu, nedostupná data z důvodu virového útoku, výpadku souborového systému apod.

 Poškození hlavního spouštěcího záznamu (MBR): Tento druh logického výpadku může vést k situaci, kdy oddíly buď nebudou nalezeny operačním systémem, nebo budou jejich parametry definovány špatně. Nejjednodušším důsledkem takového výpadku může být poškození signatury, při kterém operační systém usoudí, že na místě spouštěcího záznamu nejsou užitečné informace a disk není vůbec roztříděn na oddíly. Při poškození spouštěcího kódu selže operační systém při pokusu o načtení z takového disku, v důsledku čehož dochází k vytuhnutí počítače. Softwarová struktura disku přitom může zůstat zachována a ke ztrátě dat nedojde. Nejhorším důsledkem softwarového selhání může být poškození obsahu hlavního spouštěcího záznamu, které může vést k destrukci tabulky oddílů a ke ztrátě přístupu k informacím uloženým v oddílech. Obsah tabulky může mít různý stupeň poškození, který bude mít vliv na konečný objem obnovených dat.

Náhodné poškození obsahu sektoru: Tento problém je poměrně vzácný, v některých situacích se však vyskytuje. Náhodné selhání údajů o sektoru může být ukazatelem bezprostředního mechanického poškození nebo důsledkem škodlivých účinků programů nebo se může ukázat jako náhodný záznam v důsledku kolísání napětí nebo přepětí. Tyto závady mohou vést k nefunkčnosti pevného disku.

Závěr

Informace pro každého uživatele jsou velmi důležitá a je potřeba je zálohovat a chránit. Ať už však uživatelé použijí jakékoliv spolehlivé zařízení pro ukládání dat, vždy existuje pravděpodobnost jejich selhání z různých důvodů. Dříve nebo později se to může stát každému a musí být na takovou situaci připraven.

Uživatelé, kteří znají možné příčiny poškození pevného disku, mohou včas zareagovat při objevení náznaku nějaké závady a ještě před selháním disku zabezpečit svá data před nenávratnou ztrátou. A i v případě, kdy je disk poškozen nebo nefunkční, existují účinné způsoby, jak obnovit uložené informace.

Pokud máte nějaké dotazy týkající se obnovy a záchrany dat z poškozeného pevného disku, obrate se na nás, rádi Vám s tím pomůžeme.

OPTIMA DAX s.r.o.
Lazecká 46/3
77 900 Olomouc
Tel: 584 407 456